การเขียนโปรแกรม

» การเขียนโปรแกรม

โค้ด Python รับข้อความโดยระบุจำนวน แล้วหาความยาวของข้อความ

โค้ด Python รับข้อความโดยระบุจำนวน แล้วหาความยาวของข้อความ

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการรับข้อความโดยระบุจำนวนข้อความได้ตามต้องการ จากนั้นนำข้อความที่ได้มาหาความยาวของแต่ละข้อความ

โค้ด Python หาพื้นที่วงกลม

โค้ด Python หาพื้นที่วงกลม

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการคำนวณหาพื้นที่วงกลม โดยจะมีการให้ป้อนค่ารัศมีและนำไปคำนวณตามสูตร สูตรการหาพื้นที่วงกลม

โค้ด Python หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

โค้ด Python หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษา python เพื่อคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งการคำนวณในโค้ดนี้จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความสูงและผลบวกของด้านคู่ขนานของสี่เหลี่ยมคางหมู โปรแกรมนี้ถึงจะทำงานได้

โค้ดคำนวณการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท

โค้ดคำนวณการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการคำนวณหาจำนวนเงินแต่ละชนิด เช่น 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท จากจำนวนเงินเต็ม

โค้ดแสดงรูปสามเหลี่ยม โดยเรียงจากเลข 1 – 10 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงรูปสามเหลี่ยม โดยเรียงจากเลข 1 – 10 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ในการนำตัวเลข 1-10 มาเรียงเพื่อแสดงเป็นรูปสามเหลี่ยม

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างในการเขียนโค้ดภาษา Python โดยนำเอาตัวเลข 1-9 มาสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีลูป while เป็นการแสดงผลในแต่ละบรรทัด และมีลูปย่อยอีก 3 ลูป คือ ลูปที่ 1 แสดงพื้นที่ว่าง ลูปที่ 2 แสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้น และลูปที่ 3 แสดงตัวเลขที่ลดลง

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านซ้าย ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านซ้าย ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างในการเขียนโค้ดภาษา Python เพื่อแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยฐานของรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านขวาและมุมบนหันไปด้านซ้าย

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านขวา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านขวา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างในการเขียนโค้ดภาษา Python เพื่อแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยฐานข้องรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านซ้ายและมุมบนหันไปด้านขวา

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูป \ (backslash) ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูป \ (backslash) ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ด Python แสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูป \ (backslash) โดยเริ่มจากเลข 1 ในบรรทัดแรกและเพิ่มบรรทัดขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงเลข 9

โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดภาษา Python แสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปหลังคา หลักการทำงานจะเป็นลูปเพื่อแสดงรายการแต่ละบรรทัด และจะมีลูปย่อย 1 แสดงพื้นที่ว่าง (ซ้าย) จากนั้นก็จะแสดงตัวเลขแบบไม่ขึ้นไม่บรรทัดใหม่ และลูปย่อย 2 แสดงพื้นที่ว่าง (ขวา) จากนั้นก็จะแสดงตัวเลขพร้อมทั้งขึ้นบรรทัดใหม่

โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดตัวเลขด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดตัวเลขด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดตัวเลข ซึ่งโค้ดมีทั้งหมด 3 ลูป ลูปที่ 1 เป็นลูปใหญ่ที่วน 9 รอบเพื่อแสดงตัวเลขในแต่ละบรรทัด ลูปที่ 2 เป็นลูปย่อย

โค้ดวนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า และแสดงผล ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดวนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า และแสดงผล ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python วนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า จากนั้นนำค่าที่ได้มาแสดงผลในแต่ละรายการทั้งหมด 5 ครั้ง แล้วนำค่าในรับเข้ามามารวมกันและแสดงเป็นผลรวม

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่