โค้ดคำนวณการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดคำนวณการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการคำนวณหาจำนวนเงินแต่ละชนิด เช่น 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท จากจำนวนเงินเต็ม

ตัวอย่างโค้ด Python

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

money = int(input("กรอกจำนวนเงินที่ต้องการแลกเปลี่ยน : "))
money_type = [1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]

for t in money_type:
  if money >= t:
    print("{} บาท = {}".format(t, int(money / t)))
    money = money % t


แสดงผล

โค้ดคำนวณการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่