วิธีย้ายลำดับหน้า PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF

» บทความ » โปรแกรม » วิธีย้ายลำดับหน้า PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDFวิธีย้ายหน้า/ลำดับหน้าของไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงคลิ๊กและลากเมาส์เท่านั้น

1.เปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF จากนั้นเลือกเมนู Thumbnail

2.เลือกหน้าที่ต้องการย้าย ให้คลิ๊กเมาส์(ซ้าย) แล้วลากเมาส์ไปยังลำดับที่ต้องการ

วิธีย้ายลำดับหน้า PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF

3.จะได้ลำดับหน้าใหม่หลังจากย้ายเสร็จ

วิธีย้ายลำดับหน้า PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF

อีกวิธีหนึ่งหากไม่สะดวกในการคลิ๊กแล้วย้าย

1.คลิ๊กเมาส์(ขาว) ที่หน้าต้องการย้าย จากนั้นให้เลือกเมนู Move Page…

วิธีย้ายลำดับหน้า PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF

2.จะแสดงหน้าจอ Move Page ให้กดหนดลำดับปลายทางที่ต้องการให้หน้าที่ไปอยู่ โดยมี 4 ตัวเลือก ได้ Before page, After page, Beginning of document, End of document เมือระบุแล้ว ให้กดปุ่ม OK

Before page ให้ไปอยู่ก่อนหน้าที่ระบุ
After page ให้ไปอยู่หลังหน้าที่ระบุ
Beginning of document ให้ไปอยู่หน้าแรกของ PDF
End of document ให้ไปอยู่หน้าสุดท้าย

วิธีย้ายลำดับหน้า PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่