โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคา ด้วยภาษาไพทอน (Python)โค้ดภาษา Python แสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปหลังคา หลักการทำงานจะเป็นลูปเพื่อแสดงรายการแต่ละบรรทัด และจะมีลูปย่อย 1 แสดงพื้นที่ว่าง (ซ้าย) จากนั้นก็จะแสดงตัวเลขแบบไม่ขึ้นไม่บรรทัดใหม่ และลูปย่อย 2 แสดงพื้นที่ว่าง (ขวา) จากนั้นก็จะแสดงตัวเลขพร้อมทั้งขึ้นบรรทัดใหม่

ตัวอย่างโค้ด Python

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

max_num = 9
n = 0

while n < max_num:
  n += 1
  space = max_num - n
  for s in range(space):
    print(" ", end=' ')

  print(n, end=' ')

  if n == 1:
    print("")
    continue

  space = (n * 2) - 1
  for s in range(2, space):
    print(" ", end=' ')

  print(n)

แสดงผล

โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบหลังคา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่