โค้ดแสดงรูปสามเหลี่ยม โดยเรียงจากเลข 1 – 10 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดแสดงรูปสามเหลี่ยม โดยเรียงจากเลข 1 – 10 ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ในการนำตัวเลข 1-10 มาเรียงเพื่อแสดงเป็นรูปสามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ด Python

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

max_num = 10
max_read = max_num
line = 0
i = 0
while i < max_read:
  i += 1
  j = 0
  while j < i:
    j += 1
    max_read -= 1

  line += 1

n = 1
i = 0
while i < max_num:
  i += 1
  line -= 1
  for s in range(line):
    print(" ", end='')

  for j in range(i):
    print(n, end=' ')
    n += 1
    max_num -= 1

  print("")

แสดงผล

โค้ดแสดงรูปสามเหลี่ยม โดยเรียงจากเลข 1 – 10 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่