วิธีติดตั้งโปรแกรม Flowgorithm

» บทความ » โปรแกรม » วิธีติดตั้งโปรแกรม Flowgorithmโปรแกรม Flowgorithm เป็นโปรแกรมสำหรับใช้วาด Flowchart โดยสามารถแปลง Flowchart เป็นโค้ดภาษาต่าง ๆ ได้ เช่น ภาษา Python, ภาษา C วิธีในการติดตั้งโปรแกรม Flowgorithm มีขั้นตอนดังนี้

1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้จาก https://www.computerforedu.com/294-flowgorithm-program-download/

2.เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์ Flowgorithm-2.xx-Setup.zip

วิธีติดตั้งโปรแกรม Flowgorithm

3.ให้แยกไฟล์ออกมาจะได้ และให้ดับเบิ้ลคลิ๊ก setup.exe เพื่อติดตั้ง

วิธีติดตั้งโปรแกรม Flowgorithm

4.จะแสดงหน้าจอ Setup Wizard ให้กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม Flowgorithm

5.เลือก I Agree และกดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม Flowgorithm

6.กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม Flowgorithm

7.กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม Flowgorithm

8.Flowgorithm จะทำการติดตั้งให้รอสักครู่..

วิธีติดตั้งโปรแกรม Flowgorithm

9.เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Close

วิธีติดตั้งโปรแกรม Flowgorithm

10.เปิดโปรแกรม Flowgorithm ได้จาก start menu และโปรแกรมพร้อมใช้งาน

วิธีติดตั้งโปรแกรม Flowgorithm

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่