การเขียนโปรแกรม

» การเขียนโปรแกรม (หน้า 2)

คำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดภาษาไพทอน (Python) ในการคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยภาษา Python มีทั้ง Python2 และ Python3 สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างการเขียนโค้ดด้วยภาษาไพทอน (Python) ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน

แม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดสร้างแม่สูตรคูณ 2-13 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษาไพทอน (Python) ในการสร้างแม่สูตรคูณ 2-13 ที่แสดงผลคล้ายๆ ที่อยู่ในปกสมุดเรียน ฝึกหัดเขียนโปรแกรมวิทยาการคำนวณ

การหาพื้นที่สามเหลี่ยม ด้วยโค้ดภาษาไพทอน(Python)

โค้ดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดไพทอน (Python) ในการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม base คือ ฐาน, height คือ สูง, area คือ ผลคำนวณ, 0.5 * base * height คือ คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมตามสูตร float() เป็นการแปลงค่าที่กรอกเข้ามาให้รองรับการคำนวณแบบทศนิยม

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่