โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดตัวเลขด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดตัวเลขด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างโค้ดภาษา Python แสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดตัวเลข ซึ่งโค้ดมีทั้งหมด 3 ลูป

 • ลูปที่ 1 เป็นลูปใหญ่ที่วน 9 รอบเพื่อแสดงตัวเลขในแต่ละบรรทัด
 • ลูปที่ 2 เป็นลูปย่อยเพื่อแสดงช่องว่างก่อนแสดงตัวเลข
 • ลูปที่ 3 เป็นลูปย่อยเพื่อแสดงตัวเลขในบรรทัดนั้น ๆ

ตัวอย่างโค้ด Python

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

max_num = 9
num = max_num

for i in range(max_num):
  for s in range(i):
    print(" ", end=' ')

  for n in range(1, num+1):
    print(n, end=' ')

  num -= 1
  print("")


แสดงผล

โค้ดแสดงตัวเลข 1 – 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบลดตัวเลขด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่