โค้ดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว

 

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Python 2

# -*- coding: utf-8 -*-
#-------------------------------------------------------
# Author    : Computer for Education
# Author URI: https://www.computerforedu.com
# Facebook  : https://www.facebook.com/computerforedu
#-------------------------------------------------------

width = float(input("กรอกตัวเลขความกว้าง : "))
xlong = float(input("กรอกตัวเลขความยาว : "))
area = width * xlong

print "พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีค่าเท่ากับ %.2f" % area

 

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Python 3

#-------------------------------------------------------
# Author    : Computer for Education
# Author URI: https://www.computerforedu.com
# Facebook  : https://www.facebook.com/computerforedu
#-------------------------------------------------------

width = float(input("กรอกตัวเลขความกว้าง : "))
xlong = float(input("กรอกตัวเลขความยาว : "))
area = width * xlong

print("พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีค่าเท่ากับ %.2f" % area)

 

อธิบายโค้ด

  1. width คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าความ กว้าง ที่รับค่าจากการกรอกตัวเลขเข้าไป
  2. xlong คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าความ ยาว ที่รับค่าจากการกรอกตัวเลขเข้าไป
  3. width * xlong คือ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามสูตร (กว้าง x ยาว)

 

แสดงผล

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่