บทความ

» บทความ

วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ให้ข้อมูลและประวัติแชทไม่หาย

วิธีโอนย้ายบัญชี LINE ให้ข้อมูลและประวัติแชทไม่หาย

LINE Help แนะนำวิธีโอนย้ายบัญชี LINEให้ข้อมูลและประวัติแชทไม่หาย

วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop

วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop

Microsoft Power BI Desktop สร้างขึ้นมาสำหรับนักวิเคราะห์ โดยรวมเอาการสร้างภาพข้อมูลแบบอินเทอร์แอ็กทีฟที่ทันสมัยด้วยการสืบค้นข้อมูลและการสร้างแบบจำลองชั้นนำในอุตสาหกรรม และทำให้สร้าง เผยแพร่รายงานไปยังระบบ Power BI

วิธีติดตั้งโปรแกรม TightVNC สำหรับ Microsoft Windows

วิธีติดตั้งโปรแกรม TightVNC สำหรับ Microsoft Windows

โปรแกรม TightVNC  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการควบคุมระยะไกล (Remote Desktop) โดยสามารถใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม TightVNC และ วิธีการติดตั้งโปรแกรม TightVNC

หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หมวดหมู่ชื่อโดเมน .th และ .ไทย

หมวดหมู่ชื่อโดเมน .th และ .ไทย

หมวดหมู่ชื่อโดเมน .th และ .ไทย อ้างอิงจาก “นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย” ฉบับปรับปรุงปี 2561 ของ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (บังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

วิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

วิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

วิธีรวมไฟล์ PDF หรือ Merge PDF โดยใช้โปรแกรม PDFsam Basic ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีที่ใช้ในการจัดการกับไฟล์ PDF โดยเฉพาะ ทำให้ PDF เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

วิธีแยกไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

วิธีแยกไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

วิธีการแยกไฟล์ PDF ให้ได้แต่ละหน้านั้นทำได้ง่านดายด้วยโปรแกรมฟรีที่สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายนั่นคือโปรแกรม PDFsam Basic

วิธีติดตั้งโปรแกรม PDFsam Basic เวอร์ชั่น 3.3.5

วิธีติดตั้งโปรแกรม PDFsam Basic

PDFsam Basic เป็นโปรแกรม opensource ที่ใช้สำหรับ แยก, รวม, แยกหน้า, รวมและหมุนไฟล์ PDF ซึ่งมีขั้นตอนการติดตั้งที่ง่ายดังวิธีด้านล่างนี้

หมวดหมู่

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม