โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านขวา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านขวา ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างในการเขียนโค้ดภาษา Python เพื่อแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยฐานข้องรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านซ้ายและมุมบนหันไปด้านขวา ซึ่งลูป while ที่ 1 จะแสดง 9 บรรทัด (แสดงแบบเพิ่มตัวเลข) และลูป while ที่ 2 จะแสดง 8 บรรทัด (แสดงแบบลดตัวเลข)

ตัวอย่างโค้ด Python

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

max_num = 9
i = 0
while i < 9:
  i += 1
  for n in range(1, i+1):
    print(n, end=' ')

  print("")

i = max_num
while i > 0:
  for n in range(1, i):
    print(n, end=' ')

  print("")
  i -= 1


แสดงผล

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านขวา ด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่