Foxit PhantomPDF

» Foxit PhantomPDF

วิธีย้ายลำดับหน้า PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF

วิธีย้ายลำดับหน้า PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF

วิธีย้ายหน้า/ลำดับหน้าของไฟล์ PDF ที่สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงคลิ๊กและลากเมาส์เท่านั้น ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF

วิธีลบหน้า PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF

วิธีลบหน้า PDF ด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF

วิธีลบหน้า PDF ออกด้วยโปรแกรม Foxit PhantomPDF โดยจะอธิบายเกี่ยวกับการลบหน้า PDF ที่ละหน้าและลบแบบหลายหน้า ซึ่งมีวิธีดังนี้ วิธีลบ PDF ที่ละหน้า วิธีลบ PDF ที่ละหลายหน้า

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่