โค้ดวนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า และแสดงผล ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดวนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า และแสดงผล ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างโค้ดภาษา Python วนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า จากนั้นนำค่าที่ได้มาแสดงผลในแต่ละรายการทั้งหมด 5 ครั้ง แล้วนำค่าในรับเข้ามามารวมกันและแสดงเป็นผลรวม

ตัวอย่างโค้ด

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

ls = []
total = 0.0

for i in range(5):
  f = float(input("กรอกตัวเลขทศนิยม ครั้งที่ {0:d} : ".format(i+1)))
  ls.append(f)
  total += f

print("")

for i in range(5):
  print("แสดงผลตัวเลขทศนิยม ครั้งที่ {0:d} : {1:.2f}".format(i+1, ls[i]))

print("\nผลรวมทั้งหมด คือ {0:.2f}".format(total))

แสดงผล

โค้ดวนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า และแสดงผล ด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่