โค้ด Python รับข้อความโดยระบุจำนวน แล้วหาความยาวของข้อความ

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ด Python รับข้อความโดยระบุจำนวน แล้วหาความยาวของข้อความตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการรับข้อความโดยระบุจำนวนข้อความได้ตามต้องการ จากนั้นนำข้อความที่ได้มาหาความยาวของแต่ละข้อความ

ตัวอย่างโค้ด Python

'''
 Author    : Computer For Education
 Author URI: https://www.computerforedu.com
 Facebook  : https://www.facebook.com/computerforedu
'''

size = int(input("ป้อนจำนวนข้อความที่ต้องการ : "))
text_list = []

print("\n======== INPUT ========")
for i in range(size):
    text = input(f"ป้อนข้อความที่ {i+1}: ")
    text_list.append(text)

print("\n======== OUTPUT ========")
for i, s in enumerate(text_list):
    print(f"{i+1}. {s} = {len(s)}")


แสดงผล

โค้ด Python รับข้อความโดยระบุจำนวน แล้วหาความยาวของข้อความ

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่