โค้ดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างโค้ดภาษาไพทอน (Python) ในการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

 

สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

พื้นที่สามเหลี่ยม = 1⁄2 x ฐาน x สูง

 

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Python 2

# -*- coding: utf-8 -*-
#-------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education          #
# Author URI: https://www.computerforedu.com      #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
#-------------------------------------------------------#

base = float(input("กรอกตัวเลขความยาวของฐาน : "))
height = float(input("กรอกตัวเลขความสูง : "))
area = 0.5 * base * height

print "พื้นที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ %.2f" % area

 

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Python 3


#-------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education          #
# Author URI: https://www.computerforedu.com      #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
#-------------------------------------------------------#

base = float(input("กรอกตัวเลขความยาวของฐาน : "))
height = float(input("กรอกตัวเลขความสูง : "))
area = 0.5 * base * height

print("พื้นที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ %.2f" % area)

 

อธิบายโค้ด

 1. base คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่า ฐาน ที่รับค่าจากการกรอกตัวเลขเข้าไป
 2. height คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าความ สูง ที่รับค่าจากการกรอกตัวเลขเข้าไป
 3. area คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าจากการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม
 4. 0.5 * base * height คือ คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมตามสูตร (1⁄2 x ฐาน x สูง)
 5. float() เป็นการแปลงค่าที่กรอกเข้ามาให้เป็นชนิด float เพื่อรองรับการคำนวณแบบทศนิยม

 

แสดงผล

การหาพื้นที่สามเหลี่ยม ด้วยโค้ดภาษาไพทอน(Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่