โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านซ้าย ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านซ้าย ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างในการเขียนโค้ดภาษา Python เพื่อแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยฐานของรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านขวาและมุมบนหันไปด้านซ้าย

ตัวอย่างโค้ด Python

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

max_num = 9
i = 0
while i < max_num:
  i += 1
  for s in range(max_num-i):
    print(" ", end='')

  for n in range(1, i+1):
    print(n, end='')

  print("")

i = 0
while i <= max_num:
  i += 1
  for s in range(i):
    print(" ", end='')

  for n in range(1, (max_num+1)-i):
    print(n, end='')

  print("")

แสดงผล

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมุมบนหันไปด้านซ้าย ด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่