โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูป \ (backslash) ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูป \ (backslash) ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างโค้ด Python แสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูป \ (backslash) โดยเริ่มจากเลข 1 ในบรรทัดแรกและเพิ่มบรรทัดขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงเลข 9

ตัวอย่างโค้ด Python

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

max_num = 9
n = 0;
while n < max_num:
  n += 1
  for s in range(n):
    print(" ", end=' ')

  print(n)

แสดงผล

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูป \ (backslash) ด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่