โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างในการเขียนโค้ดภาษา Python โดยนำเอาตัวเลข 1-9 มาสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีลูป while เป็นการแสดงผลในแต่ละบรรทัด และมีลูปย่อยอีก 3 ลูป คือ ลูปที่ 1 แสดงพื้นที่ว่าง ลูปที่ 2 แสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้น และลูปที่ 3 แสดงตัวเลขที่ลดลง

ตัวอย่างโค้ด Python

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

max_num = 9
i = 0
while i < max_num:
  i += 1
  space = max_num - i
  for s in range(space):
    print(" ", end='')

  for n in range(1, (max_num - space) + 1):
    print(n, end='')

  for n in reversed(range(1, i)):
    print(n, end='')

  print("")


แสดงผล

โค้ดแสดงตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่