โค้ดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างการเขียนโค้ดด้วยภาษาไพทอน (Python) ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน

 

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Python 2

# -*- coding: utf-8 -*-
#-------------------------------------------------------
# Author    : Computer for Education
# Author URI: https://www.computerforedu.com
# Facebook  : https://www.facebook.com/computerforedu
#-------------------------------------------------------

side = float(input("กรอกตัวเลขความยาวของด้าน : "))
area = side * side

print "พื้นที่สี่เหลี่ยมจัสตุรัสมีค่าเท่ากับ %.2f" % area

 

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Python 3

#-------------------------------------------------------
# Author    : Computer for Education
# Author URI: https://www.computerforedu.com
# Facebook  : https://www.facebook.com/computerforedu
#-------------------------------------------------------

side = float(input("กรอกตัวเลขความยาวของด้าน : "))
area = side * side

print("พื้นที่สี่เหลี่ยมจัสตุรัสมีค่าเท่ากับ %.2f" % area)

 

อธิบายโค้ด

  1. side คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่า ด้าน ที่รับค่าจากการกรอกตัวเลขเข้าไป
  2. side * side คือ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสตามสูตร (ด้าน x ด้าน)
  3. float() เป็นการแปลงค่าที่กรอกเข้ามาให้เป็นชนิด float เพื่อรองรับการคำนวณแบบทศนิยม

 

แสดงผล

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่