โค้ดคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างโค้ดภาษาไพทอน (Python) ในการคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Python 3

# -------------------------------------------------------
# Author  : Computer for Education          
# Author URI: https://www.computerforedu.com      
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  
# -------------------------------------------------------

kilo = int(input("ป้อนระยะทาง(กิโลเมตร) : "))
price = 0

if kilo > 80:
  x_kilo = (kilo - 80)
  price += x_kilo * 10.50
  kilo -= x_kilo

if kilo > 60:
  x_kilo = (kilo - 60)
  price += x_kilo * 9
  kilo -= x_kilo

if kilo > 40:
  x_kilo = (kilo - 40)
  price += x_kilo * 8
  kilo -= x_kilo

if kilo > 20:
  x_kilo = (kilo - 20)
  price += x_kilo * 7.50
  kilo -= x_kilo

if kilo > 10:
  x_kilo = (kilo - 10)
  price += x_kilo * 6.50
  kilo -= x_kilo

if kilo > 1:
  x_kilo = (kilo - 1)
  price += x_kilo * 5.50
  kilo -= x_kilo

if kilo == 1:
  price += 35

if round(price) % 2 == 0:
  price += 1

print("\nค่าแท็กซี่ทั้งหมด %.0f บาท"% price);

หมายเหตุ ราคาค่าแท็กซี่รวมจะเป็นเลขคี่เสมอ หากราคารวมเป็นเลขคู่ให้บวกเพิ่มไปอีก 1 บาท

แสดงผล

คำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ ด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่