โค้ดสร้างแม่สูตรคูณ 2-13 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

» การเขียนโปรแกรม » Python » โค้ดสร้างแม่สูตรคูณ 2-13 ด้วยภาษาไพทอน (Python)ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษาไพทอน (Python) ในการสร้างแม่สูตรคูณ 2-13 ที่แสดงผลคล้ายๆ ที่อยู่ในปกสมุดเรียน

 

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Python 2

# -*- coding: utf-8 -*-
#-------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education          #
# Author URI: https://www.computerforedu.com      #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
#-------------------------------------------------------#

row = 1
while row <= 12:
  num = 2
  col = 1
  while col <= 6:
    print "%3dx%2d=%3d" % (num, row, num * row),
    num += 1
    col += 1

  print("")
  row += 1

print("")

row = 1
while row <= 12:
  num = 8
  col = 1
  while col <= 6:
    print "%3dx%2d=%3d" % (num, row, num * row),
    num += 1
    col += 1

  print("")
  row += 1

 

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Python 3

# -------------------------------------------------------#
# Author  : Computer for Education           #
# Author URI: https://www.computerforedu.com       #
# Facebook : https://www.facebook.com/computerforedu  #
# -------------------------------------------------------#

row = 1
while row <= 12:
  num = 2
  col = 1
  while col <= 6:
    print("%3dx%2d=%3d" % (num, row, num * row), end="")
    num += 1
    col += 1

  print("")
  row += 1

print("")

row = 1
while row <= 12:
  num = 8
  col = 1
  while col <= 6:
    print("%3dx%2d=%3d" % (num, row, num * row), end="")
    num += 1
    col += 1

  print("")
  row += 1

 

อธิบายโค้ด

 1. row คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่า แถว 1-12
 2. col คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่า คอลัมน์ 1-6
 3. num คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่า แม่สูตรคูณ
 4. การแสดงผลจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ 1.จะแสดง 2-7 และ 2.จะแสดง 8-13
 5. ในแต่ละชุดจะใช้ while ในการวนลูปเพื่อแสดงผล while ที่ 1 จะแสดงแถว และ while ที่ 2 จะแสดงคอลัมน์

 

แสดงผล

แม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่