หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

» บทความ » หนังสือ » หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

 

หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

เกี่ยวกับหนังสือ

  • บาร์โค้ด : 9786163626806
  • ISBN : 9786163626806
  • ปีพิมพ์ : 1 / 2561
  • ขนาด (w x h) : 210 x 295 mm.
  • ปก : ปกอ่อน
  • จำนวนหน้า : 174 หน้า

 

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่

http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786163626806

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่