วิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

» บทความ » โปรแกรม » วิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basicวิธีรวมไฟล์ PDF หรือ Merge PDF โดยใช้โปรแกรม PDFsam Basic ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีที่ใช้ในการจัดการกับไฟล์ PDF

 

1. ให้ตรวจเช็คเครื่องก่อนว่าได้ติดตั้งโปรแกรม PDFsam Basic แล้วหรือยัง หากยังไม่ได้ติดตั้งสามารถดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมได้จากที่นี่ (วิธีติดตั้งโปรแกรม PDFsam Basic)

2. เมื่อติดตั้งโปรแกรม PDFsam Basic หรือมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา

วิวิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

3. เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วจะแสดงหน้าจอรวมของ PDFsam Basic ให้เลือก Merge

วิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

4. เมื่อเลือก Merge แล้วจะแสดงหน้าจอ PDFsam @Merge  จากนั้นให้กดปุ่ม Add เพื่อเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการจะรวมไฟล์

วิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

5. เมื่อกดปุ่ม Add แล้ว จะแสดงหน้าจอ Select pdf documents to load ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจะรวม จากนั้นให้กดปุ่ม Open

วิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

6. เมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้ว จะแสดงรายการไฟล์ที่รอสำหรับการรวมเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ให้กดปุ่ม Run เพื่อให้โปรแกรมรวมไฟล์ PDF

วิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

7. เมื่อโปรแกรมรวมไฟล์ PDF เสร็จแล้ว จะแสดงสถานะ Completed พร้อมปุ่ม Open เพื่อเปิดไฟล์

7.1 Destination file คือที่อยู่ของไฟล์เมื่อรวมไฟล์เสร็จแล้ว

วิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

การใช้งานเพิ่มเติม

1. สามารถลบ หรือ ย้ายไฟล์ เพื่อเรียงลำดับการรวมไฟล์ได้ โดยให้เลือกที่รายการก่อน จากนั้นค่อยกดลบ ย้ายขึ้น ย้ายลง

วิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

2. สามารถกำหนดที่จัดเก็บไฟล์หลังจากการรวมไฟล์ได้ โดยกดปุ่ม Browse จากนั้นก็เลือกตำแหน่งที่จัดเก็บหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้

วิธีรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

 

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่