Python

» การเขียนโปรแกรม » Python (หน้า 2)

แม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

โค้ดสร้างแม่สูตรคูณ 2-13 ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษาไพทอน (Python) ในการสร้างแม่สูตรคูณ 2-13 ที่แสดงผลคล้ายๆ ที่อยู่ในปกสมุดเรียน ฝึกหัดเขียนโปรแกรมวิทยาการคำนวณ

การหาพื้นที่สามเหลี่ยม ด้วยโค้ดภาษาไพทอน(Python)

โค้ดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ด้วยภาษาไพทอน (Python)

ตัวอย่างโค้ดไพทอน (Python) ในการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม base คือ ฐาน, height คือ สูง, area คือ ผลคำนวณ, 0.5 * base * height คือ คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมตามสูตร float() เป็นการแปลงค่าที่กรอกเข้ามาให้รองรับการคำนวณแบบทศนิยม

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่