วิธีแยกไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

» บทความ » โปรแกรม » วิธีแยกไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basicสำหรับวิธีการแยกไฟล์ PDF ให้ได้แต่ละหน้านั้นทำได้ง่านดายด้วยโปรแกรมฟรีที่สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายนั่นคือโปรแกรม PDFsam Basic

 

1. ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม PDFsam Basic ก่อน ดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมได้จากที่นี่ (วิธีติดตั้งโปรแกรม PDFsam Basic)

2. เมื่อติดตั้งโปรแกรม PDFsam Basic หรือมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา

วิธีแยกไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

3. เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วจะแสดงหน้าจอรวมของ PDFsam Basic ให้เลือก Split

วิธีแยกไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

4. เมื่อเลือก Split แล้วจะแสดงหน้าจอ PDFsam @Spilt เพื่อทำการแยกไฟล์

4.1 ให้ทำการเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการแยก โดยกดปุ่ม Browse

4.2 เมื่อเลือกไฟล์ PDF เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Run เพื่อเริ่มการแยกไฟล์

วิธีแยกไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

5. เมื่อโปรแกรมทำการแยกไฟล์เสร็จแล้ว จะแสดงสถานะ Completed จากนั้นให้กดปุ่ม Open เพื่อไปยังที่เก็บไฟล์

วิธีแยกไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

6. หลักจากกดปุ่ม Open ก็จะแสดงรายการไฟล์ที่ถูกแยกแต่ละหน้าเรียบร้อยแล้ว

วิธีแยกไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDFsam Basic

 

การใช้งานเพิ่มเติม

1. สามารถกำหนดเงื่อนไขการแยกหน้าได้ อยู่ในส่วนของ Split settings

2. สามารถกำหนดที่เก็บไฟล์ได้ อยู่ในส่วนของ Output settings

3. สามารถกำหนดคำนำหน้าชื่อไฟล์ได้ อยู่ในส่วนของ File names settings

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่