ตั้งค่าไม้บรรทัด

» ตั้งค่าไม้บรรทัด

วิธีเปลี่ยนไม้บรรทัด(Ruler) จากนิ้ว(Inches) เป็นเซนติเมตร(Centimeters) ใน Microsoft Word 2013

วิธีเปลี่ยนไม้บรรทัด (Ruler) จากนิ้ว (Inches) เป็นเซนติเมตร (Centimeters) ใน Microsoft Word 2013

สำหรับหน่วยวัดของไม้บรรทัดใน Microsoft Word 2013 ค่าเริ่มต้นเมื่อเราติดตั้งจะได้หน่วยเป็นนิ้ว (Inches) หากต้องการใช้ไม้บรรทัดที่มีหน่วยเป็น เซนติเมตร(Centimeters) สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

วิธีแสดงไม้บรรทัด (Ruler) ใน Microsoft Word 2013

วิธีแสดงไม้บรรทัด (Ruler) ใน Microsoft Word 2013

เมื่อเราทำการติดตั้ง Microsoft Word 2013 เสร็จแล้ว เมื่อเปิดใช้งาน Word 2013 มักจะไม่แสดงไม้บรรทัด (Ruler) เป็นค่าเริ่มต้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำการตั้งค่าเอง ซึ่งวิธีที่ทำให้ไม้บรรทัด (Ruler) แสดงขึ้นมาก็ทำได้ง่ายๆ

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่