วิธีเปลี่ยนไม้บรรทัด (Ruler) จากนิ้ว (Inches) เป็นเซนติเมตร (Centimeters) ใน Microsoft Word 2013

» Microsoft » Microsoft Word » วิธีเปลี่ยนไม้บรรทัด (Ruler) จากนิ้ว (Inches) เป็นเซนติเมตร (Centimeters) ใน Microsoft Word 2013สำหรับหน่วยวัดของไม้บรรทัดใน Microsoft Word 2013 ค่าเริ่มต้นเมื่อเราติดตั้งจะได้หน่วยเป็น นิ้ว (Inches) หากต้องการใช้ไม้บรรทัดที่มีหน่วยเป็น เซนติเมตร(Centimeters) สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

 

วิธีตั้งค่าไม้บรรทัดจากนิ้วเป็นเซนติเมตร

1. เลือกเมนู FILE

วิธีเปลี่ยนไม้บรรทัด(Ruler) จากนิ้ว(Inches) เป็นเซนติเมตร(Centimeters) ใน Microsoft Word 2013

 

2. จากนั้นจะแสดงเมนูให้เลือก Options

วิธีเปลี่ยนไม้บรรทัด(Ruler) จากนิ้ว(Inches) เป็นเซนติเมตร(Centimeters) ใน Microsoft Word 2013

 

3. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Word Options จากนั้นให้ทำ

1. เลือกเมนู Advanced (กล่องเมนูด้านซ้าย)

2. ให้มองกล่องด้านขวาแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาจนถึง Display

3. ตรง Show measurements in units of: ให้เปลี่ยนเป็น Centimeters

4. จากนั้นให้กดปุ่ม OK เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า

วิธีเปลี่ยนไม้บรรทัด(Ruler) จากนิ้ว(Inches) เป็นเซนติเมตร(Centimeters) ใน Microsoft Word 2013

 

4. เมื่อการตั้งค่าสำเร็จจะได้ดังนี้

วิธีเปลี่ยนไม้บรรทัด (Ruler) จากนิ้ว (Inches) เป็นเซนติเมตร (Centimeters) ใน Microsoft Word 2013

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่