วิธีแก้ไข Microsoft Word has stopped working กรณีที่เกิดจาก MSPTLS.DLL ของ Microsoft Word 2013

» Microsoft » Microsoft Word » วิธีแก้ไข Microsoft Word has stopped working กรณีที่เกิดจาก MSPTLS.DLL ของ Microsoft Word 2013วิธีแก้ไข Microsoft Word has stopped working

Microsoft Word has stopped working มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆครั้งแล้วแต่กรณี ซึ่งบทความนี้จะเป็นการแก้ไข Microsoft Word has stopped working กรณีที่เกิดจาก MSPTLS.DLL ของ Microsoft Word 2013 64Bit 

จากการตรวจสอบ Event จะพบ ERROR ของ MSPTLS.DLL version: 15.0.4745.1000

วิธีแก้ไข Microsoft Word has stopped working กรณีที่เกิดจาก MSPTLS.DLL ของ Microsoft Word 2013

 

Faulting application name: WINWORD.EXE, version: 15.0.4937.1000, time stamp: 0x591ab1c2
Faulting module name: MSPTLS.DLL, version: 15.0.4745.1000, time stamp: 0x55a4be36
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x000000000008e8c5
Faulting process ID: 0x155c
Faulting application start time: 0x01d341e2ac52bcf3
Faulting application path: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\WINWORD.EXE
Faulting module path: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSPTLS.DLL
Report ID: eabba6ad-add5-11e7-beaa-e0b9a59e2cad
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:

 

วิธีการแก้ไข MSPTLS.DLL ของ Microsoft Word 2013 64Bit

ให้ทำการถอนการติดตั้ง(Uninstall) Microsoft Word 2013 64Bit  แล้วติดตั้ง(Install) Microsoft Word 2013 32Bit แทนครับ

 

สิ่งที่แก้ปัญหาได้เพิ่มเติมจากวิธีนี้

1. สามารถใช้งาน Proofing สำหรับการตรวจสอบคำผิดที่เป็นภาษาไทยได้

 

อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด และหากมีการแก้ไขที่ดีกว่านี้ ผมจะมาอัพเดทให้อีกครั้งนะครับ

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่