วิธีแทรก(Insert) PDF ไฟล์ลงใน Microsoft Excel 2013

» Microsoft » Microsoft Excel » วิธีแทรก(Insert) PDF ไฟล์ลงใน Microsoft Excel 2013วิธีแทรก(insert) ไฟล์ Portable Document Format หรือ ไฟล์ PDF ลงใน Microsoft Excel 2013 เพื่อให้สามารถเปิด PDF จาก Excel ได้เลย ซึ่งเป็นแบบการฝังทำให้ PDF นี้ติดไปกับ Excel

วิธีการแทรก PDF ไฟล์ลงใน Microsoft Excel 2013

1.เลือกแถบเมนู INSERT

วิธีแทรก(insert) PDF ไฟล์ลงใน Microsoft Excel 2013

 

2.เมื่อเลือกแถบ INSERT แล้ว จากนั้นให้เลือก Object เพื่อทำการเพิ่มไฟล์ PDF

วิธีแทรก(insert) PDF ไฟล์ลงใน Microsoft Excel 2013

 

3.เมื่อเลือก Object แล้ว จะแสดงหน้าจอ Object

3.1 ตรง Object type: ให้เลือก Adobe Acrobat Document

3.2 ให้เลือก ถูก(Check) ตรง Display as icon เพื่อให้แสดง icon เวลาแทรก PDF สำเร็จ

3.3 จากนั้นให้กดปุ่ม OK

วิธีแทรก(insert) PDF ไฟล์ลงใน Microsoft Excel 2013

 

4.หลังจากกดปุ่ม OK แล้ว จะแสดงหน้าจอ Open ให้เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม Open เพื่อแทรก PDF

วิธีแทรก(insert) PDF ไฟล์ลงใน Microsoft Excel 2013

 

5.เมื่อกดปุ่ม Open แล้ว ใน Excel ก็จะแสดงไอคอน Adobe Acrobat Document เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน

เมื่อต้องการเปิดดูไฟล์ PDF ก็ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน โปรแกรมก็จะเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมา

วิธีแทรก(Insert) PDF ไฟล์ลงใน Microsoft Excel 2013

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่