วิธีจัดข้อความตรงกลางเซลล์แนวตั้ง (Vertical alignment) ของตารางใน Microsoft Word 2013

» Microsoft » Microsoft Word » วิธีจัดข้อความตรงกลางเซลล์แนวตั้ง (Vertical alignment) ของตารางใน Microsoft Word 2013วิธีจัดข้อความตรงกลางเซลล์แนวตั้ง (Vertical alignment) ของตารางใน Microsoft Word 2013

วิธีจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางเซลล์ (Cell) ในแนวตั้ง Vertical alignment เพื่อให้พอดีและสวยงาม ของตารางใน Microsoft Word 2013

การใช้งานแบบที่ 1

1. คลิ๊กที่เซลล์ (Cell) ที่ต้องการจัดกลางในแนวตั้ง

2. เลือกแถบ LAYOUT ที่อยู่ใน Ribbon จากนั้นเลือก Align Center

 

วิธีจัดข้อความตรงกลางเซลล์แนวตั้ง (Vertical alignment) ของตารางใน Microsoft Word 2013

 

การใช้งานแบบที่ 2

1. คลิ๊กขวาที่เซลล์ที่ต้องการจัดกลาง จะแสดงเมนูให้เลือก Table Properties...

วิธีจัดข้อความตรงกลางเซลล์แนวตั้ง (Vertical alignment) ของตารางใน Microsoft Word 2013

2. หลังจากเลือกเมนู Table Properties… แล้ว จะแสดงหน้าจอ Table Properties

3. ให้เลือกแถบ Cell  ในส่วน Vertical alignment ให้เลือก Center จากนั้นกดปุ่ม OK

วิธีจัดข้อความตรงกลางเซลล์แนวตั้ง (Vertical alignment) ของตารางใน Microsoft Word 2013

 

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่