วิธีตั้งค่า Microsoft Office 365 Word แสดงไม้บรรทัด (Ruler)

» Microsoft » Microsoft Word » วิธีตั้งค่า Microsoft Office 365 Word แสดงไม้บรรทัด (Ruler)วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Office 365 Word แสดงไม้บรรทัด

วิธีแสดงไม้บรรทัด (Ruler)

1.  Ribbon ให้เลือกแถบ VIEW

2. เลือก Ruler (ต้องการแสดงให้เลือกถูก / ไม่แสดงให้เอาเครื่องหมายถูกออก)

แสดงไม้บรรทัด

ไม่แสดงไม้บรรทัด

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่