ทําซ้ําหัวตาราง

» ทําซ้ําหัวตาราง

วิธีทำซ้ำให้หัวตารางแสดงทุกหน้า (Repeat Header Rows) ของ Microsoft Word 2013

วิธีทำซ้ำให้หัวตารางแสดงทุกหน้า (Repeat Header Rows) ของ Microsoft Word 2013

วิธีทำซ้ำให้หัวตารางแสดงทุกหน้า หรือ Repeat Header Rows เป็นการทำหนดให้หัวตารางใน Word 2013 ที่ล้นไปยังหน้าอื่น มีหัวตารางเดียวกันในทุกหน้า และทำให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่